RAAK PRO subsidie SURFSCAN gehonoreerd!

Het project ‘SURFSCAN: Point-of-Care scanning of surfaces for bacterial loads in relation to infection prevention and hygiene management’ is door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA gehonoreerd. Super goed nieuws want het is een gezamenlijke aanvraag van de faculteit Beta Sciences & Technology van Zuyd Hogeschool in samenwerking met Maastricht Science Program, Zuyderland ziekenhuis, Maastricht UMC+, IDEE, Chemelot Innovation and Learning Labs, Fontys Hogeschool Eindhoven, CIDER en Pathofinder, ondersteund door het Europese consortium AMICI.

Like it? Share it!